Bible

Luke 10:18

View Full Chapter

18He replied, “I saw Satan fall like lightning from heaven.